среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balustrady PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku przypadków.

Konstrukcja plot plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia z PCV na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji a także planowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski PVC na plot i furtę ze sztachetek wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy projektowane balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane ploty z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий