среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie sztachety te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że niekiedy mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślepiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, prostej obróbce oraz względnie atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ten towar ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo od razu ociosuje, układa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak sklejony lepiszczem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Oprócz bazy zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się zabarwienie kamieni na sztacheta z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek, przybierają one wówczas wielorakie odcienie czerwieni, brązu oraz zieleni. W naturze złożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak ogromnych złóż wycina się największe bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy wolno też siekać na sześciany o równych zarysach, użytkowane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można też je dzielić przy pomocy specjalistycznych klinów i dłut na małe, nietypowych obrysów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z PCV wykorzystuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zebranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenie PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu parku i własnych zamiłowań forma kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki i sztachety PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa unosi się z skał wielorakiego obrysu, złożonych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje z fragmentów o nieregularnych zarysach, powinno się je trafnie dobierać tzn. tak, iżby forma każdego kolejnego scalał się z poprzednim. Żeby takie płot było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur szybko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają też mchem oraz glonami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań lub rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać kurzu z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Sprofilowane jednostki oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, aby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий